Wsparcie techniczne

Przy dokonywaniu tłumaczeń wykorzystywane jest aktualne oraz specyficzne dla danej branży oprogramowanie takie jak:

  • Programy językowe: SDL Trados, Across, Transit, itp.
  • Przetwarzanie tekstu: Microsoft Word
  • Arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel
  • Banki Danych: Microsoft Access
  • Prezentacje: Microsoft Powerpoint

Ten post dostępny jest również w DE

FacebookTwitterGoogle+Empfehlen