Serwis & Cennik

Tłumaczenie uwierzytelnione

Jako tłumacz przysięgły przekładam państwowe dokumenty, takie jak umowy, ekspertyzy, rozporządzenia, świadectwa, dyplomy, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty chrztu, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, akta sądowe, wyroki sądowe, dowody tożsamości, pełnomocnictwa, prawa jazdy, akty zgonu i wiele innych. Do moich obowiązków należy również stwierdzenie prawidłowości i zgodności przedłożonego tłumaczenia z oryginałem a następnie uwierzytelnienie treści odpowiednią adnotacją.

Tłumaczenie fachowe i standardowe

Zajmuję się także tłumaczeniami z dziedziny prawa, ekonomii, techniki, administracji, handlu itd..

Tłumaczenie ustne

Jestem również do dyspozycji jako tłumacz podczas przesłuchań policyjnych, rozpraw sądowych, zatrzymań, konferencji, prowadzenia negocjacji biznesowych, targów międzynarodowych, podróży, spraw urzędowych, szkoleń oraz spotkań prywatnych itd.

Korekta i Lektorat

Korygując sprawdzę zarówno wszelkiego rodzaju teksty, jak również wcześniej

przetłumaczone dokumenty,  zwracając szczególną uwagę na błędy gramatyczne,

ortograficzne czy interpunkcyjne. W ramach lektoratu, uzupełniając usługę korekty,

przeanalizuję treść Państwa dokumentów, kładąc nacisk na stylistykę i ogólne

zastosowanie języka. Jeżeli będzie to konieczne, treść zostanie odpowiednio dostosowana, a ewentualne błędy i braki poprawione.

Oferuję uczciwe warunki tłumaczeń.

Stawka za linijkę normowaną tłumaczenia uzależniona jest od trudności tekstu, a także terminu realizacji zamówienia.

W celu podania wiążącej ceny za wyraz lub linijkę normowaną, konieczne jest przedłożenie próby przewidzianego do tłumaczenia tekstu.

Dla standardowych tłumaczeń (np. aktów) obowiązują ceny umowne

 

24-godzinny serwis

W przypadku obszernych zleceń chętnie sporządzę na Państwa życzenie niewiążący kosztorys.

Jeśli zainteresowałem Państwa moimi usługami, można skontaktować się ze mną
za pomocą E-Mail, faksu lub telefonu.

Ten post dostępny jest również w DE

FacebookTwitterGoogle+Empfehlen